Badania

Badania kardiologiczne

ECHO SERCA

Echo serca (USG serca, echokardiografia, UKG, ultrasonokardiografia) jest badaniem, które pozwala ocenić budowę serca i jego pracę. Podczas badania ECHO oceniane są:
budowa i funkcja zastawekCzytaj więcej


Badania USG – pełen zakres

Diagnostyka medyczna jest jedną z dziedzin medycyny i stanowi nieodłączny element w procesie rozpoznawania chorób. W naszej Klinice oferujemy Państwu szeroki zakres badań diagnostycznych wykonywanych przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego:Czytaj więcej


Badania USG ginekologiczno – położnicze

Badanie położnicze:

ocena anatomii płodu, jego wielkości badanie dobrostanu płodu- przepływów naczyniowych i profilu biofizycznego określenie płci skrining genetyczny- określenie ryzyka wystąpienia wad genetycznych (np. Zespół Downa) poprzez pomiar przezierności i grubości fałdu karkowego badania trójwymiarowe 3D/4D wraz z zapisem badania na DVD oraz dokumentacją zdjęciową.

Czytaj więcej


Badania videodermatoskopowe

VIDEODERMATOSKOPIA to nowoczesna technologia do diagnozowania i kontroli znamion skórnych – wczesne wykrywanie raka skóry.

VIDEODERMATOSKOP to precyzyjne urządzenie pozwalające na kompleksowe badanie powierzchni skóry i wykonanie komputerowej analizy i dokumentacji cyfrowej zmian skórnych.Czytaj więcej


Badanie audiogram

Audiogram jest tograficzne przedstawienie wyniku badania audiometrycznego. Badanie ocenia sprawność narządu słuchu (częstotliwość, głośność).Tony generowane są przez audiometr.  Na audiogramie zapisywane są progi słyszenia tonów czystych przedstawiające częstotliwość i głośność w dB HL (ang. hearing level – próg słyszenia). Badanie przeprowadza się dla każdego ucha oddzielnie.Czytaj więcej


Badanie cytologiczne

Cytologia jest to potoczne określenie badania cytologicznego, które jest badaniem przesiewowym w kierunku raka szyjki macicy. Opiera się na spostrzeżeniu Papanicolaou z początku zeszłego wieku. Badanie cytologiczne pozwala na wczesne rozpoznanie stanu przedrakowego szyjki macicy. Polega ono na mikroskopowej ocenie rozmazu pobranego z tarczy i kanału szyjki macicy. Badanie nie jest bolesne. Jak każde badanie ginekologiczne tak i to wymaga od kobiety ogólnego rozluźnienia się.Czytaj więcej


Badanie endoskopowe

Gastroskopia jest endoskopowym badaniem górnego odcinka przewodu pokarmowego. W trakcie badania wprowadzany jest do przewodu pokarmowego gastroskop, w celu odebrania obrazu badanego jego odcinka. Aby odebrać czysty obraz, przez światłowody przesyła się do narządu światło z żarówek halogenowych. Celem badania jest dokładne obejrzenie przez Czytaj więcej


Badanie genetyczne TEST PAPP-A

Test podwójny – test PAPP-A należy do grupy tzw. przesiewowych badań prenatalnych. Dzięki niemu można określić prawdopodobieństwo wystąpienia u dziecka zespołów wad wrodzonych, takich jak zespół Downa, Edwardsa czy zespół Pataua. Test PAPP-A wykazuje największą dokładność pomiaru. Dzięki niemu wykrywa się aż 9 na 10 płodów z zaburzeniami.Czytaj więcej


Badanie nasofiberoskopem

Nasofiberoskopia jest to badanie w którym za pomocą nasofiberoskopu możliwe jest obejrzenie dróg oddechowych w trudno dostępnych miejscach.

Używany do diagnostyki jest giętki nasofaryngoskop. Jest on też bardzo cienki – jego grubość wynosi tylko 2,6 mm, dzięki czemu świetnie spełnia swoje zadania zarówno przy badaniu dzieci jak i dorosłych.Czytaj więcej


Badanie pola widzenia

Badanie pola widzenia jest to ocena zakresu (wielkości) przestrzeni, którą osoba badana w danym momencie obejmuje wzrokiem. Badanie to zwane jest inaczej perymetrią.

Wynik badania perymetrycznego przedstawia się w formie graficznej – w postaci map, w których ubytki w polu widzenia, w zależności od ich nasilenia, zaznacza się w różnych odcieniach szarości. Zmiany czarne odpowiadają ubytkowi bezwzględnemu. Określenie mniejszych ubytków umożliwia przedstawienie skali barw w postaci liczb – ilości decybeli. Czytaj więcej


Badanie spirometryczne

Spirometria jest to rodzaj badania medycznego, podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego.

Spirometria ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego. Badanie wykonuje się przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem.Czytaj więcej


Komputerowe badanie wzroku

Komputerowe badanie wzroku polega na ocenie krzywizny rogówki i wady wzroku. Badanie pozwala ocenić sprawność oka jako aparatu optycznego i ustalić, jaką ma wadę ale trzeba pamiętać, że takie badanie nie zawsze pozwala dobrać właściwe okulary.Czytaj więcej