Badania

Badanie pola widzenia

Badanie pola widzenia jest to ocena zakresu (wielkości) przestrzeni, którą osoba badana w danym momencie obejmuje wzrokiem. Badanie to zwane jest inaczej perymetrią.

Wynik badania perymetrycznego przedstawia się w formie graficznej – w postaci map, w których ubytki w polu widzenia, w zależności od ich nasilenia, zaznacza się w różnych odcieniach szarości. Zmiany czarne odpowiadają ubytkowi bezwzględnemu. Określenie mniejszych ubytków umożliwia przedstawienie skali barw w postaci liczb – ilości decybeli. Poszczególnym odcieniom szarości – od czarnego do białego czy jasnoszarego – przypisuje się określoną wartość decybeli (np. 0 decybeli – kolor czarny); im więcej decybeli, tym mniejszy ubytek w polu widzenia (kolor jaśniejszy).

 

Jak należy przygotować się do badania:

Do wykonania badania pola widzenia nie trzeba żadnych specjalnych przygotowań. Badanie to wymaga dużej uwagi i współpracy ze strony pacjenta, dlatego wskazane jest, aby chory zgłaszał się na nie wypoczęty i spokojny.

 

Jakie są wskazania do badania:

Badanie pola widzenia wykonuje się przy podejrzeniu chorób siatkówki i nerwu wzrokowego. Jest ono również podstawowym testem diagnostycznym u osób chorujących na jaskrę.

 

Jakie są powikłania po badaniu:

Badanie pola widzenia to badanie nieinwazyjne i niebolesne, a jedyną uciążliwość dla chorego może stanowić czas jego trwania i potrzeba ciągłego skupiania uwagi.