Badania USG ginekologiczno - położnicze

 

 • Badania położnicze :            
  ocena anatomii płodu, jego wielkości badanie dobrostanu płodu- przepływów naczyniowych i profilu biofizycznego określenie płci skrining genetyczny- określenie ryzyka wystąpienia wad genetycznych (np. Zespół Downa) poprzez pomiar przezierności i grubości fałdu karkowego badania trójwymiarowe 3D/4D wraz z zapisem badania na DVD oraz dokumentacją zdjęciową.

                                                                                                   

 

 • Badania ginekologiczne:
  diagnostyka torbieli i guzów jajników
  mięśniaków
  guzów macicy
  wad rozwojowych narządu rodnego
  przerostów endometrium i inne