Lekarze

Kryst Piotr

urolog

Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny w 1985r. Od tego roku rozpoczął pracę w Klinice Urologii Szpitala Dzieciątka Jezus przy ulicy Lindleya w Warszawie. W 1995r. obronił pracę doktorską dotyczącą leczenia powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego szczepionką BCG.

W roku 1990 pracował jako stypendysta rządu francuskiego w Klinice Urologii Szpitala Cochin w Paryżu (kierownik kliniki: Prof. Adolf Steg), a następnie w roku 1995 pracował jako rezydent w Klinice Urologii Szpitala CMC w Paryżu (kierownik kliniki: Prof. Guy Vallancien). W latach 2000-2007 pełnił obowiązki ordynatora oddziału B w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Warszawie.

Jest pierwszym autorem lub współautorem ponad 100 wystąpień na zjazdach krajowych i zagranicznych oraz pierwszym autorem lub współautorem 68 publikacji w piśmiennictwie krajowym lub zagranicznym.

Brał udział jako główny badacz lub współbadacz w kilkunastu badaniach klinicznych odbywających się zgodnie z zasadami GCP – tematy wiodące: rak gruczołu krokowego, rak pęcherza moczowego, łagodny rozrost gruczołu krokowego.

Był kierownikiem 2-ch grantów naukowych KBN (tematy wiodące – powierzchowny rak pęcherza moczowego i zaburzenia erekcji; w 1998r. – wygrana w konkursie KBN i TVP na
najlepszy grant naukowy w dziedzinie medycyny). Uzyskał nagrodę zespołową dydaktyczną pierwszego stopnia za współautorstwo, opracowanie i wydanie podręcznika dla studentów medycyny pt. „Urologia” – Uniwersytet Medyczny w Warszawie, 10.2007r.

W styczniu 2008r. został Ordynatorem Oddziału Urologicznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Od sierpnia 2017r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Bielańskiego w Warszawie. W październiku 2017r. na bazie Oddziału powstała II Klinika Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w której dr n. med. Piotr Kryst pełni obowiązki kierownika Kliniki.

  • Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego od 1992r.
  • Członek Europejskiego Towarzystwa Urologicznego od 1994r.
  • Od 03.2013r. – Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego
  • Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Zainteresowania – kolarstwo szosowe i górskie.