Sprzęt

Perymetr automatyczny PTS 925W

oferuje w wersji kompaktowej dostęp do najbardziej popularnych badań pola widzenia w postaci prostokątnych pól testowych 30-2 oraz 24-2. Zakres pomiarowy lewo-prawo 170° i góra-dół 95° (przy przesunięciu fiksacji) sprawia, iż perymetr PTS 925W to doskonałe narzędzie wykrywania zmian w polu widzenia pacjenta. Użytkownik ma dostęp do szerokiego wachlarza testów poczynając od precyzyjnej strategii progowej dla plamki po test obuoczny kierowców z funkcją wyznaczania wyniku Estermana.