Lekarze

Piwowarek Krzysztof

alergolog
Poniedziałek: 14.00-19.00

Specjalista alergologii i absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Studia ukończył z wyróżnieniem, zaś Lekarski Egzamin Końcowy zdał uzyskując jeden z dziesięciu najlepszych wyników w Polsce. Wieloletni pracownik Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM, gdzie zdobywał szlify również w zakresie chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych.

Na co dzień zajmuje się diagnostyką i leczeniem pełnego spektrum chorób alergicznych, takich jak astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa i spojówek, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, alergia na jady owadów, alergia pokarmowa, alergia na leki i kontaktowe zapalenie skóry. Autor publikacji m.in. na temat alergii krzyżowych, nietolerancji histaminy, anafilaksji, miażdżycy i COVID-19.

Interpretuje wyniki testów skórnych, testów płatkowych, badań spirometrycznych, prób prowokacyjnych i diagnostyki komponentowej. Prowadzi immunoterapię podskórną i podjęzykową. Preferuje holistyczne pojmowanie problemów zdrowotnych i patrzenie na chorego całościowo, a nie wyłącznie przez pryzmat jednej choroby czy dziedziny medycyny. Sprawuje opiekę alergologiczną nad dorosłymi oraz dziećmi powyżej 8 roku życia. Członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej.

godziny przyjęć